TÜM KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ DİKKATİNE;

Mensuplarımızdan ve muhtelif kamu idarelerinden Derneğimize intikal eden şikayetlerden kendisini Sayıştay Denetçisi olarak tanıtıp idarelerinin veya şirketlerinin kendilerince denetleneceği söylendikten sonra mensuplarımızca çıkarılan ve piyasada satılan bazı yayınları fahiş fiyatlarla satmak istedikleri ve kendilerine danışmanlık yapabilecekleri şeklinde bilgiler iletilmiştir. Hatta bu yayınların bazen yayınevi kısmı kapatılarak meslektaşlarımızın mesleki dayanışma amacıyla kurdukları Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) unvanı kullanılarak SAY-DER Yayınları şeklinde aldatıcı tahrifatlar yaparak yayın sattıkları da gelen bilgiler arasındadır. Yine kesilen faturalarda denetim, maliye, vergi ve sosyal güvenlikle ilgili alanlarda mesleki ünvanların da kullanıldığı ve bu mesleklerle ilgi kurularak şirket ve yayın faaliyeti yürütüldüğü izlenimi uyandıracak şekilde faturaların düzenlendiği de tarafımızca tespit edilmiştir.

Hiçbir mensubumuzun bu şekilde ne yayın satışı ve ne de danışmanlık adı altında faaliyet yürütmesi, 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 73 ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 ve 30’uncu maddelerine göre mümkün olmadığı gibi, mesleki dayanışma kuruluşu olan SAYDER’in de bu tür yayın, satış ve danışmanlık adı altında bir faaliyeti bulunmamaktadır.

Bu nedenle tüm kamu kurum ve kuruluşlarının bu konularda gelen teklifleri dikkate almamaları ve gerektiğinde ilgili mercilere bildirimde bulunmaları önemle rica olunur.

Şikayet Mail: sayder@sayder.org.tr