8. Olağan Genel Kurula Davet

Sayıştay Denetçileri Derneği 8. Olağan Genel Kurulu 26.03.2021 Cuma günü saat 11.00’de Sayıştay Binası Vişi Kafe Balgat-Ankara’da yapılacaktır.

İlk toplantıda Tüzüğün öngördüğü yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 10.04.2021 Cumartesi günü saat 11.00’de aynı yerde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

GÜNDEM:

 1. Açılış ve Yoklama
 2. İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
 3. Başkanlık Divanının Oluşturulması
 4. Dernek Başkanının Konuşması
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Tabloları ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi
 6. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Rapor ve Faaliyetlerinin İbra Edilmesi
 7. Bütçe ve Ana Çalışma Planının Görüşülüp Karara Bağlanması
 8. Varsa Tüzük Değişikliği Müzakeresi ve Oylanması
 9. Genel Kurulun Yönetim Kuruluna Vereceği Yetkilerin Karara Bağlanması
 10. Dilek ve Öneriler
 11. Dernek Organlarının Seçimi
 12. Kapanış