"CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE SAYIŞTAY DENETİMİ"RAPORU

Derneğimiz tarafından oluşturulan bir çalışma grubu tarafından hazırlanan “CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNDE SAYIŞTAY DENETİMİ- Tespit ve Öneriler” konulu rapor tamamlanarak yayınlanmıştır.  Çalışmanın Sayıştay kamuoyu ile tüm paydaşlarımıza katkı sunacağını umuyoruz.