SAYDER 8. OLAĞAN GENEL KURULU ERTELEME DUYURUSU

 

SAYDER 8. OLAĞAN GENEL KURULU ERTELEME DUYURUSU 

Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) 8. Olağan Genel Kurulunun 10.04.2021 Cumartesi günü saat 11.00’de Sayıştay Binası Vişi Kafe İnönü Bulvarı Balgat- Ankara adresinde yapılması düşünülen toplantısı Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 04/04/2021 tarih ve 2021/17 sayılı kararı ile hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması nedeniyle yasaklanmış bulunduğundan Dernek Tüzüğümüzün 12. Maddesi uyarınca 06/04/2021 tarih ve 313 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni toplantı gün ve saati Yönetim Kurulumuzca belirlendiğinde ayrıca duyurulacaktır.