7. OLAĞAN GENEL KURUL YAPILDI

SAYDER 7. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

SAYDER 7. Olağan Genel Kurulu, 30.03.2019 tarihinde yapılan ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için ikinci toplantı 06.04.2019 tarihinde üyelerimizin katılımıyla yapılmıştır.

Yapılan Olağan Genel Kurulda Gündem konuları görüşüldükten sonra, Tüzüğümüz gereğince SAYDER organları (Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu) belirlenmiştir. SAYDER organları olan Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu asıl ve yedek üyeleri aşağıda belirtildiği gibi oluşturulmuştur. Yeni seçilen SAYDER organlarının Derneğimize ve mensuplarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

YÖNETİM KURULU/ASIL                                  YÖNETİM KURULU/YEDEK

1          Ramazan YALÇIN                                       1          Sefa SUNAR

2          Nesrin GÜNAYDIN                                     2          Uğur KAYA

3          Cemal YAVUZ                                              3          İshak ÇÖRTÜK

4          Bora TABER                                                 4          Ferhat AKSOY

5          Yusuf ÖZ                                                       5          İsmail Cengiz EREK

6          Ahmet KAZAN                    

7          Burcu BİTENGÜL   

8          Dilek AKEL              

9          Ömer DURAN                      

10        Emrullah PARMAK             

11        Serhan ÖZTÜTO      

ONUR KURULU/ASİL                                          ONUR KURULU/YEDEK

1          Fikret ÇÖKER                                                          1          Ömer AKDOĞAN

2          Nükrettin PARLAK                                                  2          Veysel TEPE

3          Mehmet ALTINTAŞ                                                 3          Atilla İNAN

4          Nuray YILMAZ                   

5          Yaşar YOLCU                      

DENETİM KURULU/ASİL                                  DENETİM KURULU/YEDEK

1          Cuma YILMAZ                                            1          Bayram ÖZTÜRK

2          Fikret CÖKER                                              2          Kaşif DEMİREL

3          Ebru KILIÇ                                                   3          Muhammet YILDIRIM