GENEL KURUL İÇİN İKİNCİ DUYURU

SAYDER 7. OLAĞAN GENEL KURULU İKİNCİ ÇAĞRISI

 

            Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) 7. Olağan Genel Kurulunun 30.03.2019 Cumartesi günü saat 11.00 de Sayıştay Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesisleri Haymana yolu 5. Km. Gölbaşı/ Ankara adresinde yapılması düşünülen ilk toplantısı, Tüzüğün öngördüğü yeterli çoğunluk sağlanamadığından ikinci toplantı 06.04.2019 Cumartesi günü saat 11.00 de aynı yerde aşağıda belirtilen gündem ile yapılacaktır.

 

                                                                                               SAYDER YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama

2- İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

3- Başkanlık Divanının Oluşturulması

4- Dernek Başkanının Konuşması

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Tabloları ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Rapor ve Faaliyetlerinin İbra Edilmesi

7- Bütçe ve Ana Çalışma Planının Görüşülüp Karara Bağlanması

8- Varsa Tüzük Değişikliği Müzakeresi ve Oylanması

9- Genel Kurulun Yönetim Kuruluna Vereceği Yetkilerin Karara Bağlanması

10- Dilek ve Öneriler

11- Dernek Organlarının Seçimi

12- Kapanış