GENEL KURUL DUYURUSU

Sayıştay Denetçileri Derneği (SAYDER) 7. Olağan Genel Kurulu 30.03.2019 Cumartesi günü saat 11.00 de Sayıştay Gölbaşı Eğitim ve Sosyal Tesislerinde aşağıdaki gündemle toplanacaktır. İlk toplantı gün ve saatinde tüzüğümüzün öngördüğü yeterli sayıya ulaşılamaması halinde ikinci toplantı 06.04.2019 tarihinde yine aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM:

1- Açılış ve Yoklama

2- İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu

3- Başkanlık Divanının Oluşturulması

4- Dernek Başkanının Konuşması

5- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Mali Tabloları ve Denetim Kurulu Raporlarının Okunması ve Görüşülmesi

6- Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Rapor ve Faaliyetlerinin İbra Edilmesi

7- Bütçe ve Ana Çalışma Planının Görüşülüp Karara Bağlanması

8- Varsa Tüzük Değişikliği Müzakeresi ve Oylanması

9- Genel Kurulun Yönetim Kuruluna Vereceği Yetkilerin Karara Bağlanması

10- Dilek ve Öneriler

11- Dernek Organlarının Seçimi

12- Kapanış

Duyurular