SAYDER 6. OLAĞAN GENEL KURULU YAPILDI

SAYDER 6. Olağan Genel Kurulu, 26.03.2017 tarihinde yapılan ilk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı için 08.04.2017 tarihinde üyelerimizin katılımıyla yapılmıştır.

Yapılan Olağan Genel Kurulda tüzüğümüz gereğince SAYDER organları (Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu) belirlenmiştir. SAYDER organları olan Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu asıl ve yedek üyeleri aşağıda belirtildiği gibi oluşturulmuştur. Yeni seçilen SAYDER organlarının Derneğimize ve mensuplarımıza hayırlı olmasını temenni ediyoruz.

08/04/2017 tarihinde seçilen SAYDER organları asil ve yedek üyeleri;

YÖNETİM KURULU/ASIL                                  YÖNETİM KURULU/YEDEK

1          Ramazan YALÇIN                                       1          Yusuf ÖZ

2          Fikret IRMAK                                               2          İshak ÇÖRTÜK

3          Bora TABER                                                 3          Enes AKAR

4          İsmail Cengiz EREK                                     4          Recep DOĞAN

5          Cemal YAVUZ                                             5          Yücel TURHAN

6          Burcu BİTENGÜL               

7          Emrah ENEZ            

8          Mustafa Doruk KALELİOĞLU                  

9          Atilla İNAN              

10        Emrullah PARMAK             

11        Ömer DURAN                      

ONUR KURULU/ASİL                                          ONUR KURULU/YEDEK

1          Ahmet OKUR                                               1          Abdullah ŞİMŞEK

2          Nükrettin PARLAK                                      2          Veysel TEPE

3          Turgut AŞÇI                                                  3          Adem KAMALI

4          Yaşar UZUN             

5          Nuray YILMAZ                   

DENETİM KURULU/ASİL                                  DENETİM KURULU/YEDEK

1          Ramazan SELEK                                          1          Yusuf CUMHUR

2          Cuma YILMAZ                                            2          Ahmet TANER

3          Süleyman AĞMAZ                                       3          Adem GÜLSEVER