Emekli Uzman Denetçi Av. Atilla İNAN'ın iki adet kitabı yayınlanmıştır.